Des de l’equip de Solidaritat Maristes Cullera volem agrair-vos com sempre per la gran acollida i participació en la campanya d’enguany de SED del curs escolar 2019-20.

La campanya ha girat al voltant de la dona en la societat hui en dia i així ho anunciava el cartell de presentació: “Ara i sempre protagonistes del canvi. Per la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones en la societat”.

 Començàrem com sempre amb un cartell motivador on cada curs destacava i presentava la figura d’una dona important en la nostra societat.

Això va ser al principi de curs: un dilluns 28 d’octubre.

Seguirem en novembre amb una activitat molt esperada per tots: l’entrepà solidari.

Cada dijous del mes de novembre els alumnes de 4t d’ESO preparen els entrepans per als seus companys. En aquesta activitat l’equip de SED arreplegà 1.180 €. GRÀCIES!

També en Novembre i per a conscienciar-nos del conegut “Black Friday” crearem la “contra-campanya” del “Green Friday” on col.laboràrem amb l’equip ECO i durant uns dies el nostre col.legi “venia” altres productes menys consumistes però amb més valor sentimental: besos, abraços, paciencia, estima, amor… Una vegada més, tota la comunitat educativa va respondre positivament. GRÀCIES!

En decembre presentàrem la Campanya de Nadal de les targetes solidàries i les vidrioles en cada classe. Amb aportacions voluntàries dins dels sobres per a Càrites (Cullera) arreplegarem 800€ més. GRÀCIES!

A continuació,  presentàrem les samarretes de SED  que també com sempre van tindre una gran acollida.

Finalment,  en febrer acabàrem el 14 de febrer amb la romàntica activitat del “clavell solidari” amb el qual també arreplegàrem una molt bona quantitat. De nou: GRÀCIES!

Amb totes estes activitats, hem pogut col.laborar amb diferents projectes, com Càrites de Cullera, “Hogar Champagnyat “ (centre de menors) i el Projecte provincial 2019-2020: «Orientació Vocacional i Acompanyament d’itineraris de Formació Professional» (Monròvia, Libèria) per a 150 adolescents.

A més a més, cal dir que, davant la necessitat de donar resposta a la realitat actual que vivim, recentment, la  nostra ONG ha afegit un nou projecte SED de «Emergència humanitària/sanitària enfront del “covid-19», en el qual SED donarà suport a la confecció de material higienicosanitari, per a hospitals i residències, en col·laboració amb la Fundació Marcelino Champagnat, així com la distribució d’ajuda humanitària i altres iniciatives enfront del Covid-19. Per tant,  hem decidit donar la recaptació de les samarretes d’enguany per a aquests projectes, que una vegada liquidat tot, ascendirà al voltant d’uns 1.000 €.GRÀCIES!

En resum, un curs més ple de projectes, activitats i solidaritat. Per tant, a l’equip de SED no li queda més que AGRAIR-VOS, en nom de tot l’equip i del col·legi, la col·laboració que dediqueu tot l’any als més necessitats.

GRÀCIES!